تولید 252 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در مازندران 
خبرگزاری مهر    ۲۷ آذر ۱۳۹۱      

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی مازندران گفت: 252 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در هشت ماهه نخست امسال در استان تولید شد. 
حسین نگهدار اظهار داشت: در این مدت بیش از 252 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت مطلوب در جوجه کشی های این استان تولید شد.
وی افزود: از میزان فوق بالغ بر 75 میلیون قطعه در واحدهای گوشتی استان توزیع و 178 میلیون قطعه با سایر استانهای کشور صادر شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت: ازندران بدلیل شرایط مناسب اقلیمی با در اختیار داشتن 35 درصد تولید جوجه یکروزه گوشتی و گوشت مرغ رتبه نخست این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.
مازندران قطب تولید و پرورش انواع دام در کشور است.