معاون سازمان دامپزشکی کشور از تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در 110 واحد پرورشی در 11 استان از جمله اصفهان، قم، مرکزی خبر داد و گفت: تولید در این واحدها با نظارت دامپزشکی صورت می گیرد.به گزارش واحد مرکزی خبر، محسن مشکات افزود: در این واحدها برای تولید مرغ از اول تا پایان کار از آنتی بیوتیک استفاده نمی شود و شرایط محیطی و بهداشتی آن در نوبت های مختلف کنترل می شود.
وی گفت: این مرغ ها مشکل بیماری احتمالی ندارند و هزینه تولید آنها تا حدودی بیشتر است اما در برخی مراکز با استقبال مصرف کنندگان روبرو می شود.
وی درباره بحث عرضه شیر خام فله ای نیز گفت: پیشنهادهایی در این باره ارائه شده است اما هنوز مجوزی برای این کار داده نشده است.
مشکات افزود: عرضه فله ای شیرخام در بازار احتمال انتقال بیماری های مشترک دامی و انسانی را مانند تب مالت افزایش می دهد درحالیکه در کارخانه ها شیر خام را پس از جوشاندن و پاستوریزه کردن عرضه می کنند.
معاون امور بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: اگر شیر خام در بازار عرضه شود ، مورد تایید نیست.
واحد مرکزی خبر    ۲۵ بهمن ۱۳۹۱