مرغداران این تجربه تلخ را فراموش نخواهند کرد

itpnews   ۲۰ آبان ۱۳۹۳      

قیمت مرغ در طول یک ماه گذشته، به بدترین شرایط قیمتی خود در چندین سال گذشته رسیده است.
خبرهای بد از استان های مختلف بابت ضررهای هنگفت مرغداران و مرغهایی که در سالن باقی مانده اند به دستمان رسیده است.
مرغداران چاره ای جز تن دادن به هر چه دلال ها و کشتارگاه ها می گویند ندارند.
اتحادیه های استانی در تمام استانها هیچ کاری از عهده اشان بر نمی آید.
بازار همچنان در حال سیر سقوطی قیمت گوشت مرغ است.
شرکت پشتیبانی عملا هیچ پشتیبانی را در شرایط حاضر انجام نمی دهد و حتی با اعلام قیمت خرید فوق العاده کمتر از قیمت تمام شده یکی از دلایل اصلی تقویت سود دلالان در بازار شده است.
صنعت مرغداری اگر فقط به مرغداران ختم می شد، باید گفت صنعت مرغداری گوشتی آخرین نفس های خود را می کشد.

ویران شدن تمام سرمایه، چیز اندکی نیست که پس از یک ماه در انتظار جلسه ای باشد که نتیجه آن از قبل معلوم است

اما صنعت فقط به مرغداران ختم نمی شود مرغداران شروع به تماس با شرکت ها کرده اند و از آنها خواسته اند که چک ها و اوراق آنها را وصول نکنند.
شرکت های تولیدی در حال از دست دادن مشتریان خود هستند و نگران وصول شدن مطالبات خود .
مرغداران این تجربه تلخ را فراموش نخواهند کرد.
شک نکنید مرغداران تعهدات انجام نشده دولت را فراموش نخواهند کرد.
مرغداران دقیقا در سالی که امید، تدبیر، حمایت از تولید داخلی، بارزترین شعار بین مسئولین بود، به خاک سیاه نشستن.
در سالی که حمایت از تولید داخلی در دستور کار تمام مسئولین قرار گرفت، واردات بی رویه و نابهنگام، کمر صنعت مرغدارای را شکست.

 
تاریخ : 1393/8/21 | 2668 بازدید