محافظ واکسن در آب AviBlue


  • محافظ واکسن در آب
  • حاوی ترکیبات بیضرر برای انسان و طیور (food grade)
  • واکسیناسیون موثر درصورت استفاده از آب نا مناسب
  • قابلیت ردیابی آب حاوی واکسن در خطوط آبخوری
  • مصرف اسان با استفاده از پیمانه روی بطری
  • حاوی گرانول های جوشان با قابلیت حل شدن سریع در آب
  • دستیابی به تتیر بهتر از هر دوز واکسنبرای کسب اطلاع بیشتر و مطالعه بروشور  فایل زیر را مطالعه بفرمایید.