برای دانلود آخرین شماره نشریه Avian Insight, VOL 3, 2014 روی نام آن کلیک کنید.برای دانلود آخرین نشریه Avian Insight, Vol 2,2013 روی نام آن کلیک کنید.
..................................................................................................

محموله های جدید Aviblue و LOVIT LC Energy آماده تحویل می باشد.

.................................................................................................


برای دریافت آخرین نسخه خبرنامه Avian I nsight VOL 1,203روی نام آن کلیک کنید.
......................................................................................محموله جدید واکسن رئو کشته Avipro 106 REO از ایلات متحده آمریکا وارد شده و
آماده پخش می باشد.
برای اطلاع از شرایط پخش و نحوه سفارش و پرداخت با شرکت پخش کوهسار دماوند تماس بگیرید.


......................................................................................

محموله های جدید واکسن های Avipro Precise و Avipro ND Lasota
وارد شد و آماده پخش می باشد.


.................................................................................................

http://www.actualidadavipecuaria.com/ilender/img/public/productos/pro_ilender_00000889.jpg


محموله جدید واکسن کم خونی عفونی شرکت لوهمن Avipro Thymovac
وارد شد. این برای اولین بار است که واکسن مذکور در بسته های
۲۵۰۰ دوزی به بازار ایران عرضه می شود.